Booking.com

piątek, 9 marca 2018

Tanie zwiedzanie muzeów

Według informacji z oficjalnej strony greckiego Ministerstwa Kultury i Sportu (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), w niektóre dni roku wejście do muzeów i obiektów archeologicznych jest bezpłatne.

darmowy bilet wstępu


Zgodnie z tą informacją, są to następujące daty:

6 marca – Dzień pamięci Meliny Merkouri
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów
5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Ostatni weekend września (Europejskie Dni Dziedzictwa)
28 października – Dzień Ochi
Pierwsza niedziela miesiąca w okresie 1 listopad – 30 marzec

Poza powyższymi terminami również można skorzystać z darmowego zwiedzania, przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Wstęp wolny do muzeów i obiektów archeologicznych posiadają:

 • nauczyciele podczas wizyt edukacyjnych szkół i instytucji szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego oraz szkół wojskowych.
 • posiadacze ważnej karty bezrobocia.
 • dziennikarze po okazaniu legitymacji dziennikarskiej
 • członkowie Towarzystw i Stowarzyszeń Przyjaciół Muzeów i Wykopalisk Archeologicznych, po okazaniu ich certyfikowanej karty członkowskiej.
 • oficjalni goście państwa greckiego, po uzyskaniu zgody Generalnej Dyrekcji Starożytności i Dziedzictwa Kulturowego.
 • Rodzice rodzin z trójką dzieci i ich dzieci do 23 lub 24 roku życia, jeśli są studentami i niezależnie od wieku, jeśli mają niepełnosprawność, po okazaniu świadectwa stanu rodzinnego wydanego przez gminę
 • Rodzice wielodzietnych rodzin i ich dzieci do 23 roku życia, do 25 roku życia, jeśli odbywają służbę wojskową lub studiują i niezależnie od wieku, jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność, po okazaniu legitymacji (ASPE).
 • osoby niepełnosprawne (67% lub więcej) i jedna osoba towarzysząca, po okazaniu zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez Ministerstwo Zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim ze szpitala publicznego, w którym niepełnosprawność i odsetek niepełnosprawności są jasno określone
 • rodziny niepełne z małoletnimi, po okazaniu świadectwa stanu rodzinnego wydanego przez gminę.
 • Studenci Uniwersytetu - Instytutu Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Edukacji Technologicznej, Szkoły Wojskowej lub równoważnych Szkół Państw Członkowskich UE, a także Szkoły Przewodników po okazaniu legitymacji studenckiej
 • Pracownicy greckiego Ministerstwa Kultury i Sportu, po okazaniu dowodu tożsamości służbowej.
 • Przewodnicy turystyczni po okazaniu legitymacji służbowej.
 • Młodzi ludzie, do 18 roku życia, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia wieku.
Jeżeli nie przysługuje nam darmowy wstęp do muzeów i obiektów lub wykopalisk archeologicznych, to możemy sprawdzić, czy nie przysługuje nam z tego tytułu zniżka.

Do zniżki uprawnieni są :

 • rodzice podczas wycieczek edukacyjnych w szkołach podstawowych.
 • obywatele Grecji i obywatele innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, którzy ukończyli 65 rok życia, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu w celu weryfikacji ich wieku i kraju pochodzenia.
 • studenci Uniwersytetu - Instytuty Szkolnictwa Wyższego, Instytuty Edukacji Technologicznej lub równoważne Szkoły krajów spoza Unii Europejskiej, po okazaniu legitymacji studenckiej

Należy pamiętać, że obniżka może być różna, w zależności od obiektu Nie zawsze jest to 50%. Poniżej lista najpopularniejszych obiektów na wyspie Rodos z cenami:
 • MUZEUM ARCHEOLOGICZNE – bilet pełny 8 €, zniżkowy 4 € lub 10 € i odpowiednio 5 € przy zwiedzaniu Pałacu Wielkich Mistrzów, Muzeum Archeologicznego, kościoła Matki Boskiej z Zamku i kolekcji Rodos.
 • PAŁAC WIELKICH MISTRZÓW – bilet pełny 9 €, ulgowy 5 € i odpowiednio 10 € i 5 € dla Pałacu, Muzeum Archeologicznego, kościoła Matki Boskiej z Zamku i kolekcji Rodos.
 • AKROPOL w LINDOS – pełny 12 €, ulgowy 6 €
 • KAMEIROS – pełny 6 €, zniżkowy 3 €

Bilety wstępu są również niższe poza sezonem, czyli w okresie zimowym, od 1 listopada do końca marca, zwykle o połowę. Niestety część obiektów jest w zimie zamknięta, a pozostałe mają krótszy czas otwarcia, a niekiedy zredukowaną powierzchnię muzealną np. w Muzeum Archeologicznym w zimie, kolekcja prehistoryczna i epigraficzna jest zamknięta dla zwiedzających. Podobnie w Pałacu Wielkich Mistrzów, w zimie nie obejrzymy wystaw czasowych.
Niekiedy wystawy mogą być nieczynne z powodu prac konserwatorskich, a całe muzea zamknięte z powodu świąt, dni okolicznościowych lub ustalonych wcześniej dni wolnych np. poza sezonem Akropol w Lindos jest zamknięty w poniedziałki.

W ciągu roku są również dni, kiedy zabytki są NIEDOSTĘPNE dla wszystkich zwiedzających.
Są to dni:
 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 25 marca - Święto Niepodległości
 • Niedziela Wielkanocna – Pascha
 • 1 maj
 • 25 grudnia i 26 grudnia – Boże Narodzenie

W pozostałe dni świąteczne:
 • 6 stycznia
 • Czysty Poniedziałek
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Ducha Świętego
 • 15 sierpnia
 • 28 października

Muzea są dostępne, jednak zwykle pracują krócej, dlatego najlepiej przed wyruszeniem na zwiedzanie sprawdzić dni i godziny otwarcia, a także cenę wstępu.

Możecie to zrobić u mnie na stronie, w zakładce, godziny pracy i ceny wstępu do zabytków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz